TIN TỨC SƯ KIỆN

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Yên Viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày đăng 27/11/2018 | 11:38

Ngày 27/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Yên Viên đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024. 115 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn thị trấn đã tham dự Đại hội.

    Nhiệm kỳ 2013-2018, UBMTTQ thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Các phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQ thị trấn triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, trên 80% tổ dân phố giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; trên 91% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hoá. Cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, trong 5 năm đã vận động xây dựng Quỹ được gần 380 triệu đồng hỗ trợ các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà dịp lễ, Tết… Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn giảm còn 0,45%. Đặc biệt, việc vận động nhân dân địa phương thực hiện tang văn minh đã được UB MTTQ thị trấn chú trọng. Tính đến thời điểm này, thị trấn có tỷ lệ số ca thực hiện hỏa táng cao nhất trong toàn huyện, đạt trên 87%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Nguyễn Khắc Nguyên trình bày báo cáo.

    Với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới và hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2018- 2024, Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Viên nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu hàng năm trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 80% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,2%, xóa nhà dột nát thuộc hộ nghèo trên địa bàn… góp phần xây dựng thị trấn Yên Viên văn minh, hiện đại/.

Ủy ban MTTQ thị trấn nhiệm kỷ 2019 - 2024.

Vân Thư

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới