TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết TW 8, khóa XII.
Ngày đăng 23/11/2018 | 10:47

Ngày 23/11, đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

    Tại điểm cầu Gia Lâm, toàn thể cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở đã tham gia học tập. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham gia học tập.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được học tập quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết TW 8, khóa XII của Đảng gồm: Quán triệt Quy định số 08 – QĐ/TW về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; thông qua một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Kết luận số 37 – KL/TW “ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyế số 36 – NQ/TW “ Nghị quyế về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

    Cũng tại hội nghị, Huyện ủy đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong cán bộ, đảng viên về những quan điểm của Đảng, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tế cuộc sống ./.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới