TIN TỨC SƯ KIỆN

Tập huấn sử dụng module đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày đăng 12/10/2018 | 11:09

Ngày 12/10, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lớp tập huấn sử dụng module đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

    Tại lớp tập huấn, các cấn bộ đầu mối công nghệ thông tin các phòng, ban, ngành, đơn vị đã được hướng dẫn các bước thao tác đăng nhập vào hệ thống, quy trình sử dụng module đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó các học viên đã thảo luận về việc hoàn chỉnh phần mềm để việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn của các phòng, ban, ngành của Huyện.

Báo cáo viên lớp học.

    Sau khi được tập huấn giải pháp về  kỹ thuật, kỹ năng thực hành học sử dựng module đánh giá, các cán bộ đầu mối tin học sẽ tham mưu lãnh đạo các phòng, ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hướng dẫn các nội dung module tới 100% cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị./.  

Các học viên thực hành trên máy tính.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới