TIN TỨC SƯ KIỆN

Đa Tốn tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày đăng 03/10/2018 | 13:51

Ngày 03/10, MTTQ xã Đa Tốn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tôc (2003-2018) và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Qua 15 năm tổ chức,  “ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân xã Đa Tốn, là hoạt động văn hoá tinh thần không thể thiếu ở cộng đồng dân cư, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất- kinh doanh, giảm nghèo.

Chủ tịch UBMTTQ xã Nguyễn Văn Đà báo cáo tại hội nghị.

    Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được kế thừa từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với 5 nội dung thiết thực gắn với cộng đồng đã trở thành một phong trào rộng khắp, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân. Trong 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, xã Đa Tốn đã đạt được những kết quả bước đầu, nổi bật là công tác vận động cán bộ và nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng nông thốn mới gắn với thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhân dân trong xã đã đóng góp xã hội hóa làm đường giao thông phục vụ các dự án được khoảng 10 tỷ đồng, cùng 6.500 ngày công, vận động nhân dân hiến 89,9 m2 đất….

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

    Nhân dịp này, xã Đa Tốn đã khen thưởng 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2018 và 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", giai đoạn 2016-2018./.

Hà Phương

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới