TIN NỔI BẬT

Gia Lâm tuyên truyền, quán triệt thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Gia Lâm
Ngày đăng 04/08/2022 | 16:44

Sáng ngày 04/8/2022, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, quán triệt thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai dịch vụ công trực tiếp trên địa bàn huyện.

   Trực tiếp truyền đạt là Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm- Phó Trưởng phòng PC06, Công an Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Nga- Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội. Hội nghị được trực tuyến tại các điểm cầu UBND các xã, thị trấn của Huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu UBND huyện Gia Lâm

   Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) có vai trò hết sức quan trọng. Triển khai tốt Đề án sẽ góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 hiện nay. Dựa trên những dữ liệu dân cư đã có, việc đăng ký và giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công sẽ rất thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Được biết, từ khi triển khai Đề án 06 đến nay, Cơ quan Công an huyện Gia Lâm đã thông báo 127.862 mã định danh và cấp 205.671 thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân dân trên địa bàn huyện. Theo báo cáo, từ 7 tháng đầu năm 2022, ở cấp huyện có 5.740 hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ 41,41%, ở cấp xã là 7.592 hồ sơ nộp trực tuyến đạt 32,63%.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm- Phó Trưởng phòng PC06, Công an Thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung Đề án

   Tại Hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm- Phó Trưởng phòng PC06, Công an Thành phố Hà Nội tuyên truyền, quán triệt các nhiệm vụ Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; phổ biến về đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực hiện; hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; giải đáp các khó khăn, vướng mắc, làm rõ nội dung, nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06.

  • Bà Nguyễn Thanh Nga- Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND Thành phố
  •  phổ biến một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông

   Về việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, bà Nguyễn Thanh Nga- Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã phổ biến một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời trao đổi một số nhiệm vụ mà huyện Gia Lâm cũng như các xã, thị trấn cần thực hiện trong thời gian tới để phục vụ việc chuyển đổi số, thực hiện cải cách thủ tục hành chính như rà soát cơ cở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở thực hiện việc số hóa dữ liệu; đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ thực hiện công tác một cửa, một cửa liên thông có trình dộ công nghệ thông tin; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân tạo tài khoản điện tử trên cổng dịch vụ công; chuẩn bị chữ ký số cho những người thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; động viên khuyến khích cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới