TIN NỔI BẬT

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 của Đảng.
Ngày đăng 12/08/2019 | 11:02

Sáng 12/8, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị các bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện.

Báo cáo viên tại hội nghị.

    Theo đó, các đại biểu được báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng với 4 nội dung quan trọng về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

    Tại hội nghị, Huyện ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 202. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện 04 nhiệm vụ: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Để Đại hội thành công tốt đẹp, Huyện ủy yêu cầu các cơ sở thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị các Văn kiện, chuẩn bị nhân sự, xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đại hội theo hướng dẫn.

Toàn cảnh hội nghị.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, có ý nghĩa trong trọng trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng huyện. Chính vì vậy, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các Chi Đảng bộ thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị theo kế hoạch của Huyện ủy. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Bí thư huyện ủy nêu rõ: trong quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị của dân và giải quyết công việc của Nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trước, trong và sau Đại hội./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới