TIN NỔI BẬT

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 12/10/2018 | 11:15

Ngày 12/10, Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm năm 2018 và lớp đào tạo cán bộ nguồn, quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, quy hoạch chức danh bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

    Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Viêt - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể của huyện; lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn; bí thư các chi, đảng bộ doanh nghiệp, HCSN; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học thuộc huyện.

Báo cáo viên lớp học.

    Lớp tập huấn diến ra từ 12 đến 15/10/2018. Theo đó, các học viên được tìm hiểu các chuyên đề: Những vấn đề mới về công tác tư tưởng, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức, rèn luyện lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng - vấn đề cốt yếu trong xây dựng Đảng hiện nay; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề đặt ra với người lãnh đạo; tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; an ninh phi truyền thống những thách thức, một số vấn đề rút ra từ Việt Nam; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đại biểu tham gia học tập.

    Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý về các chủ trương, chính sách của đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó, mỗi đồng chí trên cương vị của mình vận dụng linh hoạt những kiến thức được cập nhật vào công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới