TIN NỔI BẬT

Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AP năm 2018 tại xã Yên Thường.
Ngày đăng 11/10/2018 | 10:35

Chiều 10/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Huy Việt-Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AP năm 2018 tại xã Yên Thường.

    Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo xã Yên Thường báo cáo tại hội nghị.

    Trong 9 tháng đầu năm 2018, xã Yên Thường đã tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo các chỉ tiêu đã được giao và đạt được một số kết quả nhất định: tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.098 triệu đồng, đạt 77,5% kế hoạch Huyện giao, trong đó một số chỉ tiêu thuế giao đạt cao, như: phí môn bài 61 triệu, đạt 93,8%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 727 triệu, đạt 107,7%; chi ngân sách 4.536 triệu đạt  47%. Công tác quản lý nhà nước trên các linh vực có nhiều cố gắng, tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản đảm bảo.

    Tuy nhiên, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số chỉ tiêu đạt thấp, chưa hoàn thành theo kế hoạch; tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quy hoạch vùng sản xuất còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (66 hộ), việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất công còn hạn chế và chưa quyết liệt; tình trạng ô nhiễm môi trường còn phức tạp; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức chưa nghiêm…

Đồng chí Nguyễn Huy Việt – Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của xã Yên Thường đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: trong thời gian tới, xã Yên Thường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng, ban đơn vị liên quan của Huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế; rà soát các chỉ tiêu được giao, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, có kế hoạch giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện và hoàn thành; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của Huyện./.

                                            Đào Hằng – Văn phòng HĐND – UBND huyện

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới