tin tức khác

Huyện Gia Lâm tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Ngày đăng 12/05/2022 | 14:12  | View count: 91

Sáng ngày 12/5/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện Gia Lâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

   Phát biểu Khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn tích cực chủ động trong việc học tập, đồng thời vận dụng sáng tạo kiến thức được học trong công tác tại cơ sở để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

   164 đại biểu là các cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng của phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức Hội thuộc Huyện; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, công chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học và giám đốc các Doanh nghiệp (thuộc Cụm thi đua số 6) đã được báo cáo viên ông Đinh Việt Thắng – Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố truyền đạt, hướng dẫn một số kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác thi đua khen thưởng như Xây dựng Kế hoạch thi đua, viết báo cáo, tổ chức các phong trào thi đua… Báo cáo viên đặc biệt chú trọng phân tích những điểm mới của Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố thay cho Quyết định 16 trước đây.

Báo cáo viên tại Lớp bồi dưỡng

   Thông qua Lớp Bồi dưỡng, mỗi đại biểu sẽ có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm mới để tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng của đơn vị mình được tốt hơn. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong phong trào thi đua yêu nước của huyện trong thời gian tới./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới