tin tức khác

Huyện Gia Lâm giao ban công tác kiểm tra cải cách hành chính và lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021- 2025
Ngày đăng 20/11/2021 | 09:06  | View count: 177

Chiều ngày 19/11/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021- 2025. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị

   Theo báo cáo, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 21/10/2021, UBND huyện chỉ đạo 02 Tổ công tác tiến hành kiểm tra công tác CCHC đối với 20 xã, thị trấn, (riêng xã Kim Lan và xã Cổ Bi đã kết hợp kiểm tra cùng Đoàn giám sát của HĐND huyện). Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác kiểm tra. 100% các xã, thị trấn đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên UBND, đội ngũ công chức xã; kiện toàn Bộ phận Một của theo quy định; xây dựng chương trìn, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác CCHC; rà soát, cập nhật quy trình giải quyết TTHC, quy trình ISO thực hiện TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, quy chế phối hợp để giải quyết công việc tại đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện lồng ghép thông tin tuyên truyền về CCHC; tổ chức niêm yết công khai Bộ phận Một cửa theo quy định và một số đơn vị thực hiện công khai TTHC đẹp, khoa học… như xã Dương Xá, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, thị trấn Trâu Quỳ, thị trấn Yên Viên. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC qua Bộ phận Một cửa theo quy định; thực hiện phân công công chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn trực tiếp công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

   Qua kiểm tra cũng cho thấy các tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng quy chế làm việc của UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 ở một số đơn vị chưa đầy đủ căn cứ, còn viện dẫn và thực hiện các nội dung theo văn bản hết hiệu lực. Việc phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và công chức tại một số đơn vị còn chưa cụ thể, nhất là việc phân công nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa 02 công chức địa chính. Chưa xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch thực hiện các nội dung CCHC, nội dung kế hoạch còn chưa đảm bảo chất lượng, không phù hợp với thực tế của đơn vị. Đa số các đơn vị chưa chủ động trong việc rà soát, cập nhật Danh mục TTHC, quy trình TTHC, quy trình ISO, quy trình nội bộ. Công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác CCHC chưa được nhiều lãnh đạo quan tâm… nên chưa mang lại hiệu quả. Công tác công khai, niêm yết chưa đầy đủ, nhất là việc công khai kết quả giải quyết TTHC hằng ngày. Việc tổ chức đối thoại với người dân còn hình thức, chỉ ở mức đảm bảo hoàn thiện hồ sơ và công tác giải quyết TTHC còn nhiều vấn đề bất cập… Các Tổ kiểm tra  cũng đã chỉ rõ các tồn tại cá biệt cần khắc phục của mỗi đơn vị.

   Sau kiểm tra, UBND huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo các địa phương khắc phục, giải trình về tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận, giải quyết TTHC và cần nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân để xảy ra tồn tại. UBND Huyện hạ mức đánh giá xếp loại tháng 10/2021 đối với 04 đồng chí Chủ tịch UBND xã…

Đại biểu xã Kim Lan nêu ý kiến tại Hội nghị

   Các xã, thị trấn đã tiến hành khắc phục các tồn tại, hạn chế của đơn vị. Đến ngày 17/11/2021, 20/20 đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm rõ trách nhiệm liên quan đến công tác lãnh dạo chỉ đại và tổ chức thực hiện công tác CCHC và thực hiện kiểm điểm đối với 30 cán bộ, công chức có liên quan. Một số tồn tại, hạn chế đã được các đơn vị rà soát, khắc phục ngay như  xây dựng và ban hành lại Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ; các quy định về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông: ghi chép sổ sách, phiếu tiếp nhận, phiểu kiểm soát hồ sơ; rà soát cập nhật các quy trình TTHC, quy trình ISO, quy trình nội bộ, các hồ sơ chậm muộn… Một số nội dung các đơn vị cần có thời gian khắc phục như công tác tuyên tuyền CCHC, lưu trữ quản lý hồ sơ cán bộ… Các tồn tại, hạn chế cá biệt đã được mỗi đơn vị giải trình cụ thể và thực hiện khắc phục.

   Đối với Dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021- 2026, năm 2021, UBND huyện sẽ mở 50 lớp, hiện đã mở 13 lớp, tiếp tục mở 17 lớp và các lớp còn lại sẽ chuyển sang mở vào năm 2022. Từ năm 2022- 2025, UBND huyện sẽ mở 162 lớp, với 23.335 lượt học viên. Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo Điều 16, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và theo các Đề án, Kế hoạch đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng phát biểu kết luận

   Phát biểu Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng khẳng định: việc kiểm tra CCHC đã đánh giá thực chất hơn những nội dung làm được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo khắc phục, bổ sung, điều chỉnh và kết quả kiểm tra CCHC cũng là căn cứ quan trọng xác định chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc Huyện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nghiêm túc, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên UBND, cán bộ công chức; đồng thời, xây dựng, công khai quy trình ISO thực hiện TTHC…; cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan…  Các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác CCHC để người dân hiểu, từ đó thực hiện các TTHC được nhanh chóng, thuận lợi. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn cần nghiêm túc thực hiện Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, trung thực, chính xác./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới