tin tức khác

Gia Lâm tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 20/10/2021 | 17:06  | View count: 148

Ngày 19/10/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng năm 2021, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính gia đoạn 2021-2025.

   Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy Gia Lâm và trực tuyến tại điểm cầu 22 xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính Hội trường Huyện ủy Gia Lâm

   Xác định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC. Các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung về CCHC bám sát Chương trình, kế hoạch năm của Thành phố và Huyện.

  • Đồng chí Trần Trung Tuyết- Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện  công tác CCHC 9 tháng năm 2021,
  • triển khai các kế hoạch CCHC năm 2022  và giai đoạn 2021-2025

   Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cụ thể, triển khai 06 nội dung, 21 nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực CCHC giai đoạn 2021-2025; ban hành 62 văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, duy trì các chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS.

   Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 255 bài, tài liệu phát trên hệ thống phát thanh huyện, 1.700 tin bài phát trên đài truyền thanh xã, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC. Huyện đã thành lập 02 Tổ kiểm tra 22 xã, thị trấn. Kết quả trên từng lĩnh vực (Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số) tiếp tục được duy trì và có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo xã, thị trấn, các phòng, ban đơn vị thuộc Huyện đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị.

   Nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác CCHC trên địa bàn huyện, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ đã trình bày kế hoạch CCHC tổng thể giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch về các chỉ số SIPAS, PAPI.

Đ/c Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng công việc, chất lượng phục vụ người dân, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc huyện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của Huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian; trong đó tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, công khai, giải trình; xây dựng quy trình, quy định, quy chế làm việc; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng khung đào tạo, bồi dưỡng, đặt trọng tâm vào năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhấn mạnh đến những nội dung, kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác CCHC tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thanh Thủy-BTG Huyện ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới