tin tức khác

Gia Lâm tổng kết chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn
Ngày đăng 07/04/2021 | 14:03  | View count: 252

Ngày 07/4/2021, UBND huyện Gia Lâm tổ chức tổng kết chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Huyện.

   Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị

   Năm 2020, UBND Huyện Gia Lâm đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát chính quyền.  Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục giải quyết công việc hành chính, phân công cụ thể, rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị đã giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Công tác quản lý tài chính ngân sách, thực hành tiêtd kiệm, chống lãng phí được thực hiênh theo quy định, các đơn vị sử dụng ngân sách đều nghiêm túc lập Quy chế chi tiêu nội bộ. Công tác cán bộ được quan tâm. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính từ Huyện đến các xã, thị trấn được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm bớt sự chồng chéo, qua đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, phân công rõ nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Việc phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, theo nguyên tắc một đầu mối, một việc xuyên suốt. Từ 2009 đến 1/6/2020, UBND huyện đã tuyển dụng, tiếp nhận 1.718 cán bộ, công chức huyện, xã, luân chuyển điều động 232 cán bộ công chức theo quy định. Công tác kê khai, công khai minh bạch tài sản.

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân phát biểu kết luận Hội nghị    

   Phát biểu kết luận hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân đề nghị các đơn vị trong thời gian tới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, đảm bảo giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để hình thành “điểm nóng”.

   Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020./.

UBND huyện biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới