tin tức khác

Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm
Ngày đăng 19/02/2021 | 08:21  | View count: 478

Chiều 18/02/2021, Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức kỳ họp nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện.

   Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy và các thành viên Ủy ban Bầu cử Huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

   Tính đến 17/02/2021, các đơn vị, cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử của Huyện, xã, thị trấn đã thực hiện các nhiệm vụ, công việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo nội dung, thời gian theo luật định.

Quang cảnh hội nghị

   Cấp Huyện đã thành lập BCĐ, Ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên viên; xây dựng và triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức cuộc bầu cử; tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử tới đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở... Huyện đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Huyện... Huyện đã chủ động hoàn thiện việc rà soát, làm và gửi con dấu của Ủy ban Bầu cử cấp xã đến các xã, thị trấn; ban hành văn bản về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND được bầu ở mối đơn vị bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu...

   Cấp xã, đến 29/01/2021, 100% xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và thành lập BCĐ, Ủy ban Bầu cử xã, thị trấn; 22/22 xã, thị trấn đã hoàn thành việc nhận con dấu Ủy ban Bầu cử của đơn vị; hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn vào ngày 07/2/2021, đáng chú ý là nhiều đơn vị đã dự kiến chia đơn vị bầu cử của đại biểu HĐND cấp mình, tính số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị...

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại trong việc triển khai thực hiện các nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 19/3/2021 (trước ngày bầu cử 65 ngày- hoàn thành hiệp thương lần thứ Hai).

   Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Nguyễn Tiến Việt đề nghị các đơn vị từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nắm tình hình; triển khai tập huấn, hướng dẫn về việc giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình; chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, khẩn trương hoàn thiện về cơ sở vật chất để đảm bảo phuỵc vụ tốt cho cuộc bầu cử; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác bầu cử. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện nhấn mạnh: các địa phương, đơn vị chú trọng quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 song cần đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới