tin tức khác

BCĐ Chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, giai đoạn 2020-2025” họp phiên thứ nhất
Ngày đăng 04/11/2020 | 14:03  | View count: 569

Sáng ngày 04/11/2020, BCĐ chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, giai đoạn 2020-2025” đã họp phiên thứ nhất. Đồng chí Lê Anh Quân- Thành uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

   Tại hội nghị, các đồng chí thành viên BCĐ Chương trình đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình "Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dưng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành Quận, giai đoạn 2020-2025". Trong đó, tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai Chương trình hiệu quả .

Đồng chí Lê Anh Quân- Thành uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Thành uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh Chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, giai đoạn 2020-2025” là một chương trình quan trọng, cần thiết để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng huyện NTM nâng cao vững chắc, từng bước xây dựng huyện trở thành quận. Do vậy đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu phạm vi chương trình cần tập trung các chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Về nông nghiệp không đầu tư tràn lan cần đầu tư có trọng điểm, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm; về công nghiệp cần củng cố lại các khu, cụm công nghiệp, sớm giải phóng mặt bằng, giúp nhà đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp mới đồng thời  đảm bảo nguồn thu ngân sách, nuôi dưỡng và tận dụng các nguồn thu; sớm hoàn thiện đầu tư đồng bộ kết cấu hạ thầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng NTM nâng cao và thành lập quận, đặc biệt là hoàn thành tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị đạt trên 10km/km2,.v.v…Đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ chương trình cần đọc và đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình đặc biệt là các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sớm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu xây dựng huyện trở thành quận./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới