tin tức khác

Huyện Gia Lâm tổng kết thực hiện Chương trình số 10 của Huyện ủy Gia Lâm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020”
Ngày đăng 10/01/2020 | 18:47  | View count: 395

Chiều ngày 10/01/2020, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 22/01/2016 của Huyện ủy Gia Lâm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020”; tổng kết cải cách hành chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

   Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

   Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung được huyện Gia Lâm đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp đến tổ chức và công dân, trong đó tập trung cải thiện và tạo môi trường minh bạch, công khai, thuận lợi; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thường xuyên thực hiện. Qua đó, nhiều thủ tục hành chính ngày càng được minh bạch, công khai, rút ngắn thời gian giải quyết. Các thủ tục hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác giúp cho tổ chức cá nhân dễ dàng tra cứu, tiếp cận. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 136, của cấp xã 152 thủ tục. Qua rà soát, đã thực hiện đơn giản hóa 35 thủ tục hành chính cấp huyện và 23 thủ tục hành chính cấp xã. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo ISO đã góp phần tạo điều thuận lợi cho công dân và tổ chức khi đến tham gia giao dịch với cơ quan Nhà nước tại địa phương. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một của liên thông” đã được bộ phận “Một của” từ Huyện đến các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Trong 5 năm qua đối với cấp huyện đã tiếp nhận trên 48.031 hồ sơ, đã giải quyết 45.555 hồ sơ, đúng hạn; đối với cấp xã đã tiếp nhận 497.962 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 484.888 hồ sơ. Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính Tư pháp: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp trích lục hộ tịch cấp huyện và xã; lĩnh vực Văn hóa, Tài chính, Nội vụ, Quản lý đô thị cấp huyện; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 được duy trì, hoạt động ổn định và đang chuyển đổi dần sang hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 để áp dụng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện cải hành chính trên địa bàn huyện trong những năm qua. Để việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện ngày càng bảo hiệu quả, chính xác đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị từ huyện tới xã, thị trấn cần tập trung xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo chủ đề năm và các năm tiếp theo; Duy trì 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị trấn được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liến thông; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

   Nhân dịp này, Huyện Gia Lâm đã khen thưởng 28 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chương trình số 10-CTr/HU của Huyện ủy Gia Lâm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2015-2020” và công tác cải cách hành chính năm 2019./.

Các đồng chí lãnh đạo trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới