tin tức khác

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Huyện
Ngày đăng 10/01/2020 | 18:04  | View count: 221

Sáng 10/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Huyện tổ chức họp thông báo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

   Đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị.

   Theo báo cáo, năm 2019, tổng nguồn vốn huy động trong qua Ngân hàng CSXH đạt 342.571 triệu đồng (tăng 18,5%), doanh số cho vay 162.723 triệu đồng (tăng 55 triệu đồng so với năm 2018) với 4.415 lượt khách hàng vay vốn; tổng dư nợ 342.559 triệu đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm 64.902 triệu; cho vay hộ nghèo 800 triệu…Tuy nhiên, việc huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch các xã, thị trấn còn thấp so với tiềm năng kinh tế của các địa phương, các hội đoàn thể xã chưa chủ động trong công tác kiểm tra theo hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng.

   Thời gian tới, Huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, Quyết định 401/QĐ-TTg của Chính phủ. Chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và địa bàn được phân công. Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH trong thời gian tới.

  • Đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT.UBND Huyện,
  • Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện  phát biểu kết luận Hội nghị.

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Duy Thanh, PCT.UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao những kết quả UBND các xã, thị trấn và các ngành, đoàn thể của Huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn thành viên, duy trì sinh hoạt thường xuyên, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban và Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời, quan tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ. Thành viên Ban đại điện là Chủ tịch UBND xã chủ động chủ trì và chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH trên địa bàn xã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020./.

Minh Nguyễn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới