tin tức khác

Hội nghị phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác huyện Gia Lâm năm 2019.
Ngày đăng 25/09/2019 | 11:32  | View count: 811

Sáng 25/9, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác huyện Gia Lâm năm 2019.

    Dự hội nghị có đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của Huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

    Năm 2019, toàn huyện có 1.122 sáng kiến, kinh nghiệm được đánh giá xếp loại, trong đó có 320 sáng kiến, kinh nghiệm đạt loại A; có 21 sáng kiến, kinh nghiệp được Hội đồng khoa học, sáng kiến Thành phố công nhận. Điển hình như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm; Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường - thiết kế hệ thông quản lý môi trường toàn diện CEMS; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Yên Viên, đã giúp chính quyền thị trấn quản lý tốt về trật tự đô thị; Sáng kiến sửa kết cầu vành rim và gắp cẩu mã hàng C700VA, sáng kiến Thiết lập tồn kho tiêu chuẩn, giảm tồn kho.


Các cá nhân báo cáo sáng kiến kinh nghiệm tại hội nghị.

    Tại hội nghị, các chủ đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã báo cáo nội dung sáng kiến kinh nghiệm và những kết quả thu được trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Duy Thanh phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể đã đem lại trong việc áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Để sáng kiến, kinh nghiệm đạt hiểu quả hơn nữa đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: trong thời gian tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, kinh nghiệm; phát huy tính tích cực, tiềm năng sáng tạo; tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức người lao động ở mỗi đơn vị; nâng cao chất lượng của sáng kiến, không dàn trải, cần định lượng được giá trị, lợi ích mà sáng kiến, giải pháp mang lại; làm tốt công tác tuyên truyền, để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác; phổ biến, nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay để mọi người học tập ./.

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Duy Thanh trao Giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới