tin tức khác

Hội nghị tổng kết công tác CCHC – TT – TP năm 2018.
Ngày đăng 24/01/2019 | 17:42  | View count: 622

Chiều 24/01, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính-Thanh tra-Tư pháp năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

    Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị.

    Năm 2018, các phòng, ban ngành của huyện đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra. Công tác Cải cách hành chính được đẩy mạnh, từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên rõ nét. Hoạt động công tác Thanh tra  đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính huyện và các xã, thị trấn hoạt động đúngquy trình, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết công việc. Hoạt động Tư pháp được thực hiện có hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện mong muốn những kết quả đạt được trong công tác Cải cách hành chính - Thanh tra - Tư pháp năm 2018 sẽ tiếp tục được phát huy trong năm 2019. Những hạn chế cũng cần được tập trung khắc phục kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban, ngành trong việc tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các chương trình công tác đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: trong năm 2019 và các năm tiếp theo các phòng, ban, ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của huyện cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đặc biệt quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của các phòng, ban, ngành và của từng cá nhân trong đơn vị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tin tưởng rằng năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của huyện sẽ tích cực thi đua, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo trao Giấy khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

    Nhân dịp này, đã có 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 được UBND huyện khen thưởng./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới