tin tức khác

Hội nghị giao ban công tác CNTT, CCHC, dịch vụ công trực tuyến.
Ngày đăng 19/09/2017 | 13:28  | View count: 448

Sáng 19/9, đồng chí Lê Anh Quân-Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã làm việc với một số ngành có liên quan để nghe báo cáo về việc thực hiện công tác công nghệ thông tin, cải cách hành chính dịch vụ công trực tuyến theo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 4156/TB-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện.

   Sau khi nghe các ngành báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác công nghệ thông tin, cải cách hành chính dịch vụ công trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: các nhiệm vụ trên có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, do vậy, các ngành chức năng cần tập trung phối hợp với các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị.

   Về hoạt động của Công thông tin điện tử huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần tập trung phát triển lực lượng cộng tác viên, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin để đây thực sự là một tờ báo vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của huyện.

   Về các nhiệm vụ công nghệ thông tin, cải cách hành chính dịch vụ công trực tuyến, đồng chí yêu cầu các ngành tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp lại để phát huy năng lực trách nhiệm, đáp ứng yếu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng của người dân trong việc các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 mà huyện đang triển khai.

   Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho các ngành rà soát bổ sung các trang thiết bị, rà soát các phần mềm quản lý của huyện, gắn trách nhiệm của từng cá nhân với nhiệm vụ được giao và tang cường công tác kiểm tra để không ngừng nâng cao hiêu quả công tác công nghệ thông tin, cải cách hành chính dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới