THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Công nhận báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với những trường hợp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 giải quyết khiếu nại lần hai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Giải quyết tố cáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Hỗ trợ chuyển đổi từ các vùng sản xuất lúa, cây màu sang trồng cây ăn quả theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Hỗ trợ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm Giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới tại vùng chuyên canh rau an toàn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu tập thể, lắp đặt bảng biển giới thiệu vùng tập trung, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Hủy Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm