THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT đối với những trường hợp tham gia kháng chiến chống Mỹ những chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Giải quyết chế độ mái táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Giải quyết chế độ mái táng phí theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm