THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Điều chỉnh bổ sung, gia hạn phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôitại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
2 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
3 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
4 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
5 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
6 Xác nhận liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
7 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hi sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
8 Đổi cấp lại bằng Tổ quốc ghi công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
9 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
10 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
11 giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
12 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
13 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
14 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
15 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
16 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
17 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
19 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
20 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm