THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Loại thủ tục NỘI VỤ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Hội đồng trường xem xét, quyết nghị việc cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chủ quản trường
quyết định.

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, cơ quan chủ quản trường ra quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Gia Lâm

Địa chỉ :  Số 27, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0243.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Văn bản nêu rõ lý do cách chức.

b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức.
Cơ sở pháp lý

·         - Luật Giáo dục nghề nghiệp

·         - Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về điều lệ trường trung cấp

- Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ Hà Nội, các Sở chủ quản, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội