THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Loại thủ tục TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
Mức độ
Trình tự thực hiện
  • Bước 1: HTX nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký trên mạng điện tử
  • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảyêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ CNMD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, trường hợp được ủy quyền phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ

  • Bước 3: Thụ lý hồ sơ: Căn cứ vào hồ sơ nhận được từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ của Phòng TC-KH xem xét và soạn thảo GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX.

Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu phát hiện nội dung sai khác, không chính xác, không đầy đủ thì làm công văn yêu cầu người đại diện của HTX hiệu đính, bổ sung hồ sơ; nếu phát hiện hồ sơ là giả mạo thì làm công văn từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký CN, VPĐD.

  • Bước 4: Lãnh đạo Phòng TC-KH xem xét, kiểm tra, ký GCNĐK chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã HTX.
  • Bước 5: Cán bộ của Phòng TC-KH đóng dấu, trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 
Bước 6:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtrả kết quả cho HTX và thu lệ phí
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua mạng

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

 
ĐT:0243.8276.913
Thành phần số lượng hồ sơ Giấy đề nghị cấp lại GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng địa diện HTX
Thời hạn giải quyết 03ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng địa diện của hợp tác xã
Lệ phí
Phí 30.000 đồng/ bản
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu zz.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

1. Luật Hợp tác xã 2012;

2. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

3. Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký HTX;

 
4. Quyết định số 4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.