THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
Mức độ 3
Trình tự thực hiện
  • Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng kýqua mạng điện tử
  • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Trường hợp đăng ký trên mạng điện tử thì in giấy xác nhận đăng ký trực tuyến trên mạng điện tử

  • Bước 3: Thụ lý hồ sơ: Căn cứ vào hồ sơ nhận được từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức Phòng TC-KH xem xét và soạn thảo GCNĐKHKD.

Chú ý: Trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu phát hiện nội dung sai khác, không chính xác, không đầy đủ thì làm Thông báo yêu cầu cá nhân đề nghị cấp lạiGCNĐKHKD hiệu đính, bổ sung hồ sơ; nếu phát hiện hồ sơ là giả mạo thì làm công văn từ chối cấp lại GCNĐKHKD.

  • Bước 4: Lãnh đạo Phòng TC-KH xem xét, kiểm tra, ký GCN đăng ký HKD
  • Bước 5: Cán bộ của Phòng TC-KH đóng dấu, trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  • Bước 6:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân
 
Trường hợp đăng ký trên mạng điện tử công dân phải mang hồ sơ gốc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đối chiếu, nộp lệ phí và nhận kết quả
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua mạng

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

 
ĐT:0243.8276.913
Thành phần số lượng hồ sơ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thời hạn giải quyết 03ngày
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Lệ phí
Phí 100.000 đồng/ bản
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu zz.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện GCN ĐKHKD bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

 
3. Thông tư số  20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.