THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kế quả Huyện

Địa chỉ: Số 27, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm

ĐT: 02438176913
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo mẫu BM-KT.22.01.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. (theo mẫu BM-KT.22.02)

- Bản sao hợp đồng mua bán rượu  với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

- Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Lệ phí
Phí

- Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định. (đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp)

- Phí thẩm định: 400.000đ/Giấy/Lần cấp Giấy phép. (đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Quy trình này áp dụng cho thương nhân có nhu cầu bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

- Điều kiện thực hiện thủ tục:

            + Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

            + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh cố định, địa chỉ rõ ràng;

            + Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;

            + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

            + Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định;
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số  105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Quyết định 8814/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội.