THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, bán lẻ sản phẩm rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, bán lẻ sản phẩm rượu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Huyện.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Kinh tế có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

+ Đối với tổ chức, cá nhân không đạt yêu cầu để cấp giấy phép kinh doanh, bán lẻ sản phẩm rượu, phòng Kinh tế có văn bản trả lời và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Huyện để gửi đến công dân
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kế quả Huyện

Địa chỉ: Số 27, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, Gia Lâm

ĐT: 02438176913

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo mẫu BM-KT.08.01

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu ( theo BM-KT.08.02)

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

- Bản sao hợp đồng thuê/ mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Lệ phí
Phí

- Phí thẩm định: 1.200.000đ/Điểm kinh doanh/Lần thẩm định. (đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp)

- Phí thẩm định: 400.000đ/Giấy/Lần cấp Giấy phép. (đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Quy trình này áp dụng cho thương nhân có nhu cầu bản lẻ sản phẩm rượu.

- Điều kiện thực hiện thủ tục:

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

+ Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Quyết định 8814/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội.