THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ
Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ đề nghị Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả cập nhật vào sổ theo dõi, vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

+ Thu phí thẩm định thực tế theo quy định

+ Bàn giao hồ sơ đầy đủ hợp lệ cho phòng Kinh tế

  - Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn bổ sung.

 

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ:

 - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trong thời hạn không quá 03 ngày. Tổ chức/cá nhân có tối đa 10 ngày làm việc để bổ sung hồ sơ. Nếu không thể bổ sung hồ sơ hoặc hồ sơ không hợp lệ, Phòng Kinh tế sẽ ra công văn trả lời và trả lại hồ sơ cho Bộ phận TN & TKQ. (Thời gian bổ sung hồ sơ không được tính trong tổng số thời gian giải quyết hồ sơ)

 

 - Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo.

Thẩm định thực tế: Chuyên viên thụ lý hồ sơ và tiến hành thẩm định.

- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành dự thảo giấy phép

 

 

Trình lãnh đạo phòng ký duyệt hồ sơ.

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư phòng đóng dấu văn bản và trả kết quả cho Bộ phận TN & TKQ

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Gia Lâm.

Địa chỉ :  Số 27, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

ĐT: 043.8276913

Thành phần số lượng hồ sơ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ( đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật), Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lệ phí
Phí Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu BM.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động cấp Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

      - Quyết định 8814/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội.