THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Hộ gia đình, cá nhân hoặc người đại diện nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa huyện. Cán bộ Bộ phận Một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới Phòng Kinh tế để giải quyết theo quy định

- Bước 2. Phòng Kinh tế thẩm định hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện trình lãnh đạo đơn vị và dự thảo GCN KTTT trình lãnh đạo huyện.

- Bước 3: Đóng dấu, lấy số, vào sổ theo dõi và trả kết quả về Bộ phận Một cửa huyện để trả kết quả cho người nộp hồ sơ theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

1.Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2.Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp (GCN bị rách, nát còn thời hạn nếu có).

3.Giấy tờ kèm theo:

- Bản sao có công chứng, chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân;

- Giấy ủy quyền của cá nhân/hộ gia đình.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Quy trình này áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận được cấp lại
Lệ phí
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu biểu mẫu.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp còn thời hạn
Cơ sở pháp lý Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.