THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại thủ tục KINH TẾ
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1:Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ: viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; bàn giao hồ sơ cho phòng Kinh tế

  - Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình, bổ sung thêm: thông báo cho tổ chức/cá nhân trước ngày hẹn xác nhận kiến thức, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4: Tiến hành kiểm tra xác nhận kiến thức:

- Thông báo trước 01 ngày cho cơ sở lịch kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức theo quy định.

Bước 5: Chấm bài, tổng hợp kết quả:

- Trường hợp bài làm của người tham gia XNKT đáp ứng các yêu cầu: dự thảo Giấy XNKT

- Trường hợp bài làm không đáp ứng các yêu cầu: thông báo kết quả bằng văn bản.

Bước 6: Kiểm tra, xem xét, chuyển kết quả cho chuyên viên

- Trường hợp xét thấy chưa đủ cơ sở để cấp Giấy XNKT, Lãnh đạo Phòng ghi rõ lý do.

- Trường hợp đồng ý, Lãnh đạo Phòng phê duyệt và ký vào Giấy XNKT.

Bước 7: Tiếp nhận kết quả từ lãnh đạo, vào sổ theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Bước 8: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lệ phí.
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Nộp qua đường bưu điện

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  043.8276.913

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu;

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có xác nhận của tổ chức);

- Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu;

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận kiến thức cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp
Lệ phí
Phí Lệ phí: 30.000 đồng/người/lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 17.pdf
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông t­ư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và PTNT – Công Thương “Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội “V/v công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.