THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Đính chính, cấp bổ sung phần diện tích tăng lên so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước của thửa đất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Xác nhận liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hi sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
12 giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
15 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn