THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Thủ tục đăng ký lại khai tử 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 Thực hiện việc giải trình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Thực hiện việc Kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Thực hiện xác nhận chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Tiếp nhận yêu cầu giải trình 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây giống phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
12 Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 Xét tặng dạnh hiệu Gia đình văn hóa 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
15 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng) 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn