THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
4 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
8 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
9 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
10 Tham vấn ý kiến cộng đồng đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
11 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
12 Thôi làm hòa giải viên 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
13 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
14 THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
15 THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
16 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
17 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
18 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
19 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn
20 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn