Đấu giá đất

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê đất

 | View count: 85
Kích vào các đường link bên dưới để tải Thông báo về: 1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất vào mục đính sản xuất nông nghiệp đối với các vị trí đất công tại các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2022

 | View count: 73
Tải các hồ sơ về tại đây: 1. Hồ sơ đấu giá xã Đa Tốn 2. Hồ sơ đấu giá xã Văn Đức 3. Hồ sơ đấu...

Công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

 | View count: 321
Tải Văn bản chi tiết về tại đây!

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gia Lâm

 | View count: 164
Tải Kế hoạch chi tiết về tại đây!

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công do UBND xã, thị trấn quản lý

 | View count: 358
Kích vào các đường link dưới đây để tải các Thông báo chi tiết! 1.  Thông báo mời tham...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSDĐ đối với các thửa đất tại khu đất X2, thôn Hội, xã Cổ Bi; khu Xóm Lăng, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng và khu đất X1 thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

 | View count: 3105
1. Tải Hồ Sơ Xóm Lăng, Phù Đổng tại đây! 2. Tải Hồ Sơ Sen Hồ, Lệ Chi tại đây! 3. Tải Hồ Sơ thôn Hội, xã ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới