Đấu giá đất

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê đất

 | View count: 382
Kích vào các đường link bên dưới để tải Thông báo về: 1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất vào mục đính sản xuất nông nghiệp đối với các vị trí đất công tại các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2022

 | View count: 284
Tải các hồ sơ về tại đây: 1. Hồ sơ đấu giá xã Đa Tốn 2. Hồ sơ đấu giá xã Văn Đức 3. Hồ sơ đấu...

Công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

 | View count: 429
Tải Văn bản chi tiết về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới