Đấu giá đất

Thông báo mời tham gia đấu giá QSDĐ đối với các thửa đất tại khu đất X2, thôn Hội, xã Cổ Bi; khu Xóm Lăng, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng và khu đất X1 thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

 | View count: 2742
1. Tải Hồ Sơ Xóm Lăng, Phù Đổng tại đây! 2. Tải Hồ Sơ Sen Hồ, Lệ Chi tại đây! 3. Tải Hồ Sơ thôn Hội, xã ...

Thông báo mời tham gia đấu giá đất tại khu Thùng Thốp, thôn 3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm

 | View count: 1147
Tải Thông báo về tại đây! Tải Hồ sơ về tại đây!

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất sử dụng vào mục đích sx nông nghiệp tại xã Lệ Chi, Văn Đức, Yên Thường, Bát Tràng, Phù Đổng, Trung Mầu, Cổ Bi, Đông Dư

 | View count: 1275
Tải hồ sơ về tại đây! Hoặc copy đường link dưới đây dán vào trình duyệt web để tải về! ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp

 | View count: 1570
Tải Hồ sơ về tại đây!  https://drive.google.com/file/d/1vH9ya8TmUecU9_1pSfTJf_YjGZ3zC0LL

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới