Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Hướng dẫn luyện tập thực hành bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:26 AM  | View count: 92
Tải hướng dẫn về tại đây!

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:15 PM  | View count: 327
Tải văn bản về tại đây!

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:11 PM  | View count: 151
Tải văn bản chi tiết tại đây!

Thông báo Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:10 PM  | View count: 113
Tải về Thông báo!

Văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy

Văn bản chỉ đạo của HĐND Huyện

Văn bản chỉ đạo của UBND Huyện

Các chuyên mục