Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông kê số lượng chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm

Ngày đăng 15/06/2020 | 10:08 PM  | View count: 437
Tải danh sách về tại đây!

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 13/06/2020 | 10:45 AM  | View count: 386
Tải Quyết định và Kế hoạch về tại đây!

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học đăng ký xét thăng hạng

Ngày đăng 11/06/2020 | 04:57 PM  | View count: 373
Tải Danh sách tại đây! Tải Quyết định tại đây! Tải Lịch tổ chức sát hạch tại đây!

Các Văn bản triển khai thi thăng hạng của Thành phố

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:24 PM  | View count: 637
1. Quyết định 1833 2. Quyết định 1834 3. 04-HĐXT hạng IV lên III 4. 05-HĐXT lên hạng III lên hạng II ...