Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Nội dung ôn tập môn Tin học kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:32 AM  | View count: 178
Tải Nội dung về tại đây!

Danh mục ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:30 AM  | View count: 172
Tải danh mục ôn tập về tại đây!

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:29 AM  | View count: 86
Tải hướng dẫn về tại đây!

Hướng dẫn luyện tập thực hành bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:26 AM  | View count: 91
Tải hướng dẫn về tại đây!

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:15 PM  | View count: 326
Tải văn bản về tại đây!