Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thống kê số lượng chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 29/6/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 246
Thống kê số lượng chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 29/6/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục đến ngày 26/6/2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 06:40 PM  | View count: 372
Tải danh sách về tại đây!

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục đến ngày 25/6/2020

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:19 PM  | View count: 402
Tải danh sách về tại đây!

Thống kê số lượng chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện GIa Lâm ngày 24/6/2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:56 PM  | View count: 313
Thống kê số lượng chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện GIa Lâm ngày 24/6/2020

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 23/6/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:00 PM  | View count: 255
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 23/6/2020