Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD ngày 7/7/2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:05 PM  | View count: 151
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD ngày 7/7/2020

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm sau điều chỉnh lần 1 (ngày 6/7/2020)

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:34 PM  | View count: 218
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm sau điều chỉnh lần 1 (ngày 6/7/2020)

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 03/7/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:05 PM  | View count: 292
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 03/7/2020

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 02/7/2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 04:58 PM  | View count: 233
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 02/7/2020

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học; thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS năm 2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 09:56 AM  | View count: 872
Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học; thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS năm 2020