Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 287
Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1501/TB-HĐTD về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi...