Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2014

Ngày đăng 25/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 361
Tải văn bản chi tiết tại đây! Danh sách thí sinh tải tại đây!