Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 13/7/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:04 PM  | View count: 150
Tải về chi tiết tại đây

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 10/7/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:00 PM  | View count: 217
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 10/7/2020

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 9/7/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:06 PM  | View count: 160
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 9/7/2020

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 8/7/2020

Ngày đăng 08/07/2020 | 05:16 PM  | View count: 224
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm ngày 8/7/2020

Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển VCGD lẩn 1 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 08/07/2020 | 08:09 AM  | View count: 184
Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển VCGD lẩn 1 huyện Gia Lâm