Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 333
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3639/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo V/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 391
Thông báo! Danh sách dự thi 1! Danh sách dự thi 2!

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Ngày đăng 18/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 320
Tải văn bản đính kèm !