Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo lịch tổ chức thi viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2015

Ngày đăng 24/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 303
Tải tệp tin đính kèm tại đây!

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2015

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 335
Tải về toàn văn thông báo!

Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 232
Ngày 06/5/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính.

Giấy mời Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 260
Ngày 18/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Giấy mời số 66/GM-HĐTT về việc Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015