Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Xét tuyển Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn năm 2016

Ngày đăng 29/08/2016 | 03:11 PM  | View count: 1312
Xét tuyển Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn năm 2016

Thông báo về điều kiện văn bằng, chứng chỉ khi tham gia dự tuyển công chức, viên chức

Ngày đăng 15/08/2016 | 04:58 PM  | View count: 623
Tải về thông báo!

Thông báo về việc đính chính nội dung giới hạn ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục Quận, Huyện 2015

Ngày đăng 14/10/2015 | 12:00 AM  | View count: 576
Theo phản ánh của một số HĐTD, sau khi xem xét và thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thông báo đính chính nội dung ôn tập trong giới hạn ôn tập tại Biểu số 4 và Biểu số...