Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua hình thức thi tuyển cơ quan Huyện ủy Gia Lâm

Ngày đăng 03/04/2018 | 08:40 AM  | View count: 14084
1. Tải Thông báo của Huyện ủy Gia Lâm tại đây! 2. Tải Thông báo của Thành ủy Hà Nội tại...

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 thuộc diện tiếp nhận không qua thi.

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:45 PM  | View count: 2251
Tải về Thông báo! Mẫu đơn đăng ký!