Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 05:12 PM  | View count: 1808
  Tải biểu mẫu phiếu đăng ký thi công chức về tại đây! Tải biểu mẫu phiếu đăng ký thi viên chức về tại...

Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Gia Lâm

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:46 PM  | View count: 3222
Tải về Kế hoạch chi tiết! Tải về Phiếu đăng ký!

Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 3047
Tải về Kế hoạch chi tiết! Tải về Phiếu đăng ký!