Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:10 PM  | View count: 372
Tải về Thông báo!

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:39 AM  | View count: 434
Tải về Thông báo chi tiết!

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức cấp xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:28 PM  | View count: 2482
Tải danh sách chi tiết về tại đây!

Thông báo danh sách thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:20 PM  | View count: 4826
Tải chi tiết danh sách về tại đây!