Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Danh mục ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:30 AM  | View count: 312
Tải danh mục ôn tập về tại đây!

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:29 AM  | View count: 222
Tải hướng dẫn về tại đây!

Hướng dẫn luyện tập thực hành bài thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:26 AM  | View count: 270
Tải hướng dẫn về tại đây!

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:15 PM  | View count: 711
Tải văn bản về tại đây!

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:11 PM  | View count: 382
Tải văn bản chi tiết tại đây!