Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Tư pháp - Hộ tịch

Ngày đăng 16/05/2019 | 12:05 PM  | View count: 302
Tải nội dung về tại đây!

Nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng - địa chính kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:33 AM  | View count: 324
Tải Nội dung ôn tập về tại đây!

Nội dung ôn tập môn Tin học kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:32 AM  | View count: 286
Tải Nội dung về tại đây!

Danh mục ôn tập môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:30 AM  | View count: 290
Tải danh mục ôn tập về tại đây!

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 11:29 AM  | View count: 211
Tải hướng dẫn về tại đây!