Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Gia Lâm năm 2015

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 317
Tải về toàn văn thông báo!

Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 214
Ngày 06/5/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính.

Giấy mời Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 252
Ngày 18/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Giấy mời số 66/GM-HĐTT về việc Dự lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015.

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 231
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Thông báo số 922/TB-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.