Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, thời gian thi Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 22/07/2020 | 01:53 PM  | View count: 500
Thông báo Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, thời gian thi Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 22/07/2020 | 01:46 PM  | View count: 272
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 03:02 PM  | View count: 305
Thông báo triệu tập thí sinh kỳ xét tuyển VCGD huyện Gia Lâm năm 2020

Kế hoạch về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 09:15 AM  | View count: 230
Kế hoạch về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm...

Thống kê chỉ tiêu xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm sau chuyển đổi nguyện vọng lần 2 (đến ngày 14/7/2020)

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 380
Thống kê chỉ tiêu xét tuyển viên chức giáo dục huyện Gia Lâm sau chuyển đổi nguyện vọng lần 2 (đến ngày 14/7/2020)