Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 06/07/2019 | 03:18 PM  | View count: 570
Tải Thông báo về tại đây!

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 11:22 AM  | View count: 359
Tải về Thông báo!

Thông báo danh sách đủ điều kiện thi và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:04 AM  | View count: 329
Tải văn bản tại đây!  

Thông báo Kết quả điểm bài thi viết kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 13/06/2019 | 03:57 PM  | View count: 2249
Tải về Thông báo chi tiết!

Thông báo Ôn tập theo đúng mã chuyên ngành thi viết vòng 2 kỳ thi công chức năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 04:18 PM  | View count: 1749
Tải về Thông báo chi tiết!