Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015.

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 164
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Thông báo số 922/TB-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 184
Ngày 15/5/2015, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3639/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt các nhóm chuyên ngành thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo V/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2015.

Ngày đăng 21/05/2015 | 12:00 AM  | View count: 180
Thông báo! Danh sách dự thi 1! Danh sách dự thi 2!