Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo danh sách thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 25/04/2019 | 05:20 PM  | View count: 4388
Tải chi tiết danh sách về tại đây!

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 05:12 PM  | View count: 1531
  Tải biểu mẫu phiếu đăng ký thi công chức về tại đây! Tải biểu mẫu phiếu đăng ký thi viên chức về tại...

Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Gia Lâm

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:46 PM  | View count: 2992
Tải về Kế hoạch chi tiết! Tải về Phiếu đăng ký!