Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 22/07/2019 | 01:27 PM  | View count: 4776
Tải thông báo về tại đây!

Thông báo Bổ sung thông tin đăng ký trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:27 PM  | View count: 1781
Tải về Thông báo! Quyết định 3455/QĐ-UBND của UBND Thành phố! Công văn 1627/SNV-XDCQ của Sở Nội vụ!

Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:01 PM  | View count: 1772
Tải về Thông báo!

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 04:19 PM  | View count: 671
Tải Thông báo về tại đây!

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức xã huyện Gia Lâm năm 2019

Ngày đăng 06/07/2019 | 03:18 PM  | View count: 1363
Tải Thông báo về tại đây!